BT Medical - шаблон joomla Скрипты
 
Seyrantepe Bulv. No:18 Kayapınar | Diyarbakır
444 38 23
WhatsApp Randevu Hattı=0549 445 21 23
WhatsApp Şikayet Hattı=0507 023 83 22
  TR EN
Radyoloji

Bilgi ve Randevu : 444 38 23

Radyoloji departmanı  yüksek teknoloji ürünü en gelişmiş radyolojik cihazlara sahip olup tüm diagnostik ve girişimsel radyolojik işlemler yapılmaktadır. Radyoloji departmanı, hasta ve doktorların tanı ve tedavi amaçlı tüm taleplerini karşılayabilecek teknik donanıma ve tecrübeli doktor kadrosuna sahiptir. Personel işlemler sırasında hastaların rahat etmesini sağlama konusunda maksimum özeni göstermektedir.

Radyologlar genel radyoloji, bilgisayarlı tomografi, mamografi, panoramik röntgen, dijital floroskopi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, anjiografi gibi sadece diagnostik işlemleri değil ayrıca terapötik girişimsel işlemleri de yapabilecek bilgi ve deneyime sahiptir. Hastalar tüm teşhis ve tedavi amaçlı işlemler sırasında bir doktor gözetimindedirler.

Radyoloji departmanı “Telemedicine’’ uygulamalarını yapabilecek teknolojik altyapıya sahiptir. “Telemedicine” uygulamaları farklı ülkelerdeki merkezler arasında dijital imajların internet aracılığı ile transferini sağlamakta olup doktorlar arasında bilgi alışverişini ve konsültasyonu mümkün kılmaktadır. Radyoloji departmanı hastanemizde 1 mini-PACS sistemini uygulanmaktadır. Tüm radyografik incelemeler bu sistem sayesinde dijital olarak saklanabilmekte ve intranet aracılığı ile film okuma odalarındaki iş istasyonlarına gönderilerek herhangi bir filme basılmaksızın monitörlerden değerlendirilebilmektedir.

Haftanın 7 günü, 24 saat hasta ve doktorlara hizmet veren departmanda raporlar hemen hazırlanarak tanı ve tedavi süreci hızlandırılmaktadır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
Özel Genesis Hospital Radyoloji Departmanının 1 MR cihazı vardır. Departman yüksek teknoloji ürünü görüntüleme cihazları ile hastaların tüm MR görüntüleme ihtiyaçlarına cevap vermekte ve streslerini azaltacak sıcak bir ortam sunmaktadır. En son donanım ve yazılımlara sahip Siemens 1.5 Tesla tüm vücut görüntüleme sistemi alınmış olup günümüzde ticari olarak satışa sunulan en hızlı MR cihazlarındandır. Bu cihazla tanısal duyarlılığı artıran ve tedavinin planlanmasında önemli katkıları bulunan üç boyutlu görüntüler oluşturulabilmektedir. Yeni cihazla en son görüntüleme protokolleri kolayca uygulanabilmektedir.

Tüm nörolojik incelemeler (beyin, boyun ve vertebral kolon), vasküler anjiografi (periferal, intrakranial, karotis ve aorta), abdomen, toraks ve kardiyak incelemeler, meme MRG, kas-iskelet sistemi incelemeleri, MR kolanjiopankreatikografi (MRCP), fetal MRG ve fonksiyonel MRG incelemeleri yapılabilmektedir. Fonksiyonel MRG teknikleri kan oksijen düzeyine bağımlı görüntüleme (BOLD), diffüzyon ve perfüzyon MRG, MR spektroskopi ve beyin omurilik sıvısı akım analizini kapsamaktadır. Mamografi ve ultrasonun kesin tanı koyamadığı olgularda meme kanserinin tanısına yönelik meme MRG yapılabilmektedir. MRCP incelemeleri bilier ve pankreatik kanalları noninvazif olarak görüntüleyebilmekte olup hızla tanısal amaçlı ERCP incelemelerinin yerini almaktadır. Departmanda her yaştaki hastalar için anestezi kullanımını gerektiren radyolojik incelemeler uzman anestezi doktoru gözetiminde yapılabilmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)
BT bedenin herhangi bir bölümünün ayrıntılı kesitsel görüntüsünü oluşturabilmekte olup yumuşak doku hastalıklarından kırıklara kadar birçok hastalığın tanısında kullanılabilmektedir. Direkt grafi ve ultrasonografi gibi diğer görüntüleme yöntemlerinin açığa kavuşturamadığı durumlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Genesis Radyoloji Departmanında helikal teknolojiye sahip 1 BT cihazı bulunmakta olup beyin, vertebra, toraks, abdomen, kemik ve pelvik yapılar gibi vücudun herhangi bir kesiminin spiral ya da sequential taraması yapılabilmektedir. Ayrıca cerrahi gereksinimi azaltmak ve lezyonların doku tanısı için BT eşliğinde biyopsi ve girişimsel işlemler de yapılmaktadır.

Ultrasonografi (US) ve Doppler Ultrasonografi
Genesis hastanesinde 7 adet ultrason cihazı bulunmakta olup tüm cihazlar en son teknolojik yeniliklere sahiptir. Karın, pelvik, böbrek, tiroid, toraks, meme, kalça,göz ve kranial ultrasonografi gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca transrektal US, transvajinal US ve intraoperatif US verilen hizmetler arasındadır. Bu tetkiklere ilave olarak ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyonu ve biyopsiler, sıvı aspirasyonları, kateter drenaj işlemleri yapılmaktadır.

Vasküler yapılar ve kan akımı renkli Doppler ultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir. Üst ve alt ekstremite artelyal ve venöz sistem renkli Doppler ultrason, portal Doppler, karotis ve vertebral arter Doppler, orbital ve skrotal Doppler, jinekolojik ve obstetrik Doppler, renal arter Doppler ve graft değerlendirmesi yapılan incelemelerdendir. Bu incelemeler, konusunda oldukça deneyimli doktorlar tarafından yapılmaktadır. Koşulsuz hasta memnuniyeti departmanın ana ilkelerinden olup tetkik için başvuran hastalar aynı gün içinde randevu alabilmekte ve randevu bekleme süresi mümkün olduğu kadar kısa tutulmaktadır.

Mamografi

Mamografi meme kanserinin ve diğer iyi huylu meme hastalıklarının tanısında, X-ışınları kullanılarak gerçekleştirilen özel bir incelemedir. Mamografi hizmetleri asemptomatik hastaların tarama amaçlı incelemeleri, semptomatik meme hastalıkları olan bayanların tanısal amaçlı incelemeleri, sterotaksik preoperatif meme işaretlemesi ve konsültasyonları içermektedir.

Cihazların teknolojik özellikleri minimum radyasyon dozu ile optimal magnifikasyon ve kompresyon tekniklerine olanak sağlamaktadır. Tarama ve tanı amaçlı mammografik incelemeler için doğru ve hızlı diagnostik hizmetler veren departmanda galaktografi , ultrason eşliğinde meme işaretlemesi, ince iğne aspirasyonu, apse drenajı ve biyopsiler de başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Hasta merkezli bir anlayışa sahip olan departmanda çalışan tüm personel ve hekimler hastaların sağlıkları ile ilgili kaygılarının farkında olup onları rahat ettirmek için maksimum özen ve ilgiyi göstermektedirler.

SİZLERE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN RADYOLOJİ MERKEZLERİMİZİ YENİLEDİK

Dünya tıbbındaki en son gelişmeleri yakından takip eden Özel Genesis Hospital radyoloji merkezlerini yüksek teknoloji sistemi ile yenileyerek hizmete sundu.

Özel Genesis Hospital tıbbi görüntüleme merkezlerinde elde edilen dijital görüntüler, Dijital Arşivleme, İletişim ve Radyolojik Bilgi Yönetim sistemi (PACS-RIS) sayesinde hekimlerimiz tarafından Intranet ortamında değerlendiriliyor ve hastanın tanı ve tedavisine daha hızlı şekilde başlanıyor.

PACS-RIS sistemi, toplam 30  terminal ile, Özel Genesis Hospital, Radyoloji merkezlerinin görüntüleme iş akışını düzenlemekte ve dijital yazdırma sistemi ile raporlama sürecinin kolay ve etkili hale gelmesini sağlamaktadır.

Yine aynı sistem sayesinde, hastaların radyolojik görüntüleri hastanelerimiz arasında elektronik ortamda hızla transfer edilebilmektedir. Ayrıca, hastaların radyoloji görüntüleri ve raporları elektronik ortamda yıllarca saklanabiliyor.

Bu sistem sayesinde, tekrar röntgen çekimleri azalmakta ve bu sayede de hastalara daha az radyasyon verilmektedir.

Teknolojinin gelişmelerini Özel Genesis Hospital'de ülkemizde öncü olacak şekilde uygulamaya devam edeceğiz.