BT Medical - шаблон joomla Скрипты
 
Seyrantepe Bulv. No:18 Kayapınar | Diyarbakır
444 38 23
WhatsApp Randevu Hattı=0549 445 21 23
WhatsApp Şikayet Hattı=0507 023 83 22
  TR EN
Haberler

Bir kere sezaryen geçiren kadınlar bundan sonraki gebeliklerinde de hemen herzaman sezaryen olacakları konusunda öneriler alırlar bu nedenle genellikle "birkere sezaryen hep sezaryen" sözü geçerli olur.

Sezaryen sonrası normal doğum kavramı ülkemiz için oldukça yenidir. Pek çok hekim bu fikre sıcak bakmamakta ve ünlü "birkere sezaryen hep sezaryen" deyiminden uzaklaşamamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü hem riski düşük hem de riski yüksek anne adayı tedavisi üstlenen bir merkezin ortalama sezaryen oranının %17 olması gerektiğini belirtmiştir.
SSVD Amerikada %19.9, Norveçte %5.7, İsveçte %5.3 anne adayına önerilmekte ve uygulanmaktadır.

Geçirilmiş sezaryenden sonra normal doğumdan kaçınılmasının sebebi doğum sancıları sırasında rahim üzerindeki eski sezaryene ait dikiş yerinin yırtılabileceği ve hem anne hem de bebek hayatının büyük tehlike altına gireceğidir. Bu yırtılmaya uterinrüptür ya da kısaca rüptür adı verilir. Rüptür riski en fazla rahimin dikine kesildiği sezeryanlar sonrası mevcuttur. Rahimin alt tarafının enine kesilerek bebeğin çıkarıldığı ve daha sonra kesinin uygun şekilde dikildiği tür sezaryenlerde rüptür riski çok azdır. Günümüzde sezaryenlerin yaklaşık %99'u bu tür kesiler ile yapılmaktadır. Bu tür kesiler sonrası normal doğumda rüptür riski %0.5-0.9dir.(ACOG 2012 Komite Raporu)
Pekçok kadın normal doğumdan korkup kendi isteği ile sezaryen seçmesine rağmen bir o kadar kadın da normal doğumu yaşamak istemektedir. Herhangi bir nedenle kendi isteği dışında sezaryen olmak zorunda kalan kadınların büyük bir bölümü sezaryen olarak önemli bir hayat tecrübesinden yoksun kaldıklarını düşünmektedirler. Bu kişiler bebeklerinin kendi içlerinden dışarıya çıkışlarını hissetmek, doğar doğmaz bebeklerini kucaklarına almak düşüncesindedirler. Bazı hekimler ve gebeler de normal doğumun sezaryene göre daha güvenli ve doğal bir olay olduğu fikrini savunurlar. Sezaryen fikrine sıcak bakmayan bir grup kadın da doğum sonrası 2-3 gün yerine hemen ayağa kalkmak isterler ya da ameliyat olmaktan fazlası ile korkarlar.
SSVD için ideal şartlar taşıyan bir anne adayının sağlıklı bir şekilde vajinal doğum yapma olasılığı %75 civarındadır.
Hangi durumlarda sezaryen sonrası normal doğum uygun değildir?

1.Daha önce sezaryen olmanızı gerektiren durum hala devam ediyorsa mecburen yine sezaryen olmanız gerekecektir. Örneğin annenin herhangi bir hastalığı nedeniyle sezaryen gerekmişse ve bu hastalık halen devam ediyorsa.
2. Daha önce geçirilen sezaryende rahim dikine (vertikal) kesilmişse daha sonra normal doğum yapılamaz çünkü bu durumda rahimin normal doğumda yırtılma (rüptür) riski çok yüksektir. Fakat sezaryenlerde rahim duvarına dikine kesi nadiren yapılır çoğunlukla yan (transvers) kesi yapılır. Bu kesiden kasıt cildinize yapılan kesi değil rahim duvarına yapılan kesidir. Cilt yan kesilse bile rahim duvarındaki kesi dik olabilir. Bunu sezaryeni yapan doktor bilebilir sadece.
3. Daha önce sezaryen gerektiren durum anne doğum çatısının uygunsuzluğu ise bu durum değişmeyeceği için yine normal doğum olamayacaktır.
4. Çoğul gebelik olanlar
5. Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı olanlar
6. Daha önce sezaryen dışında rahimle ilgili ameliyatlar (myom ameliyatı gibi) geçirenler
7. Acil sezaryen ameliyatı yapılamıyacak yerlerde sezaryen sonrası normal doğum denenmemelidir.
Sezaryen Sonrası normal doğum hangi durumlarda yapılabilir?
1.    Öncelikle anne adayı SSVD konusunda istekli olmalı ve zorlanmamalıdır.

2.   Önceki sezaryen endikasyonu aşağıdakilerden birisi ise.Bunlar;
•    Sıkıntıdaki bebek için yapılan sezaryenler
•    Eylemin ilerlememesi
•    Makat geliş
•    Yan geliş
•    Abruptio plasenta ya da plasenta previa
•    Zarların açılmasına rağmen eylemin başlamamasısayılabilir.
3.   Daha önce bir yada iki kez yatay kesili sezaryen geçirmiş olanlar
4.   Pelvis yapısı (doğum kanalı) normal doğuma uygun olanlar
5.   Daha önce sezaryen dışında rahim ile ilgili ameliyat (myomektomi gibi) geçirmemiş olanlar
6.   Normal doğuma engel teşkil edecek herhangi bir hastalığı olmayanlar
7.   Bebeğin kilosunun normal sınırlardan fazla olmaması ve başı doğum kanalına doğru (verteks) pozisyonunda olması
Bruce L ve arkadaşları 5022 hastada yaptıkları çalışma neticesinde SSVD adayları için bir skorlama sitemi önermişlerdir. Buna göre hastalar bazı kriterlere göre değerlendirilir.
1    Yaşın 40'ın altında olması    2 puan
2    Daha önceki vajinal doğumları    
    hem sezaryenden önce hem sonra    4 puan
    ilk sezaryenden sonra    2 puan
    İlk sezaryenden önce    1 puan
    Yapmamış    0 puan
3    Sezaryen nedeni    
    İlerlemeyen travay dışında    1 puan
4    Başvuru anında silinme    
    >75%    2 puan
    25-75%    1 puan
    <25%    0 puan
5    Başvuru anında en az 4 cm açıklık    1 puan
Bu skorlamaya göre puanı 0-2 olanların vajinal doğum şansı %49 iken, puanı 8-10 olanlarda bu şans %95'e çıkmaktadır.

Yapılan bir çalışmada sezaryen sonrası normal doğum %61.3 hastada geçekleşmekle birlikte sezaryene gitme nedenleri arasında doğum ilerlemesinin durması(%71.3) sıklıkla yer almaktadır. Normal doğum yapan hastalarda pastpartum kanama ve hastanede kalış süresi de tekrar sezaryen olanlara göre daha düşük bulunmuştur. Hiçbir hastada uterusrüptürü gelişmemiştir

Riskler

Sezaryen sonrası normal doğumun, normal doğumdan farklı olarak en önemli ve tek riski rüptürdür(%0.5-0.9).Özelikle fark edilmeyen rüptür sonrası anne ve bebek kaybedilebilir. Bazen kanamayı durdurmak amacı ile rahimin alınması gerekebilir.

Yapılmaması gereken durumlar
Epidural anestezi kontrendike olmamasına rağmen rüptür söz konusu olur ise belirtilerini gizlediği için önerilmez.

Suni sancı(Oksitosin) uygulanabilir.
Tüm normal doğumlarda olduğu gibi sezaryen sonrası normal doğum denemelerinde de acil sezaryen gerektirecek şartlar ortaya çıkabilir.
Sezaryen sonrası normal doğum ideal olarak hastane ortamında, acil bir durum varlığında kısa sürede sezaryene geçilebilecek ortamlarda yapılmalıdır.

HAZIRLAYAN:
Yrd.Doç.Dr.Deniz Balsak
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı