ANASAYFA > Check-Up

CHECH-UP Paketlerimiz

Kadın Hastalarımıza Uygulanacak

CHECK-UP Programı

VIP

 • -KANSIZLIK TARAMASI (6 ADET TAHLİL)

  Tam Kan Sayımı 22 Parametre, Ferritin, Folik Asit, Vitamin B12, Demir, Demir Bağlama
 • -TROİD VE ÜREME HORMONLARI (6 ADET TAHLİL)

  FT3(Serbest T3), FT4(Serbest T4), TSH, Prolaktin, LH, FSH
 • -LİPİD PROFİLİ (5 ADET TAHLİL)

  Total Kolestrol, HDL, Kolestrol, LDL Kolestrol, VLDL, Kolestrol, Trigliserit
 • -BIYOKIMYA TAHLİLLERİ (9 ADET TAHLIL)

  Sodyum, Potasyum. Klor, Magnezyum,Kalsiyum, Amilaz, T.Protein, Albümin, Fosfor
 • -BÖBREL PROFİL TESTLERİ (5 ADET TAHLIL)

  Üre, Kreatinin, Ürik Asit, idrar Mikroskopi, Idrar stribi
 • -KARACIGER PROFİL TESTLERİ (4 ADET TAHLIL)

  AST,ALT.GGT.ALP
 • -GAITA TESTLERI (2 ADET TAHLIL)

  Gaita da parazit aranması, Gaita da Gizli Kan
 • -KARDIYAK TESTLERİ (3 ADET TAHLİL)

  Tropmin I, EKG, Efor Testi,EKO
 • -KANSER TARAMA TESTLERI (8 ADET TAHLIL)

  CEA,GGK,AFPLDH,CA:72.4,CA 125, CA 15-3, CA 19-9
 • -ROMATIZMA TESTLERİ (3 ADET TAHLIL)

  ASO CRP.RF
 • -CINSEL VE BULASICI HASTALIKLARI TESTLERI (5 ADET TAHLIL)

  Anti HIV 1/2, Hbs Ag, Anti Hbs, Anti HCV, VDRL
 • -DIYABET TESTLERI (2 Adet)

  Glukoz, HBA1C
 • -MIKROBIYAL HASTALIKLARI TESTLERİ (2 ADET TAHLIL)

  Salmonella, Brusella
 • -HEMATOLOJI (6 ADET TAHLIL)

  Sedimantasyon, ABO+RH Tayini, Kanama Zamanı, Pihtılaşma Zamanı, PTZ-INR, Aptt
 • -PATOLOJi

  Smear Testi
 • -RADYOLOJİ TETKİKLERİ (7 Adet Tetkik)

  Akciğer Grafisi, Tüm Batin Ultrason, Boyun Ultrason, Troid Ultrason, Mamografi (Cift Meme) Odyometri, Solunum Fonksiyon Tesleri (SFT)
 • DOKTOR MUAYENESİ

  Kadın Hastalıkları ve Doğum
  İç Hastalıkları(Dahiliye)
  Kardiyoloji
  Genel Cerrahi

Erkek Hastalarımıza Uygulanacak

CHECK-UP Programı

VIP

 • -KANSIZLIK TARAMASI (6 ADET TAHLİL)

  Tam Kan Sayımı 22 Parametre, Ferritin, Folik Asit, Vitamin B12, Demir, Demir Bağlama
 • -TROİD VE ÜREME HORMONLARI TESTLERİ (6 ADET TAHLİL)

  FT3(Serbest T3), FT4(Serbest T4), TSH, Prolaktin, LH, FSH
 • -LİPİD PROFİLİ (5 ADET TAHLİL)

  Total Kolestrol, HDL, Kolestrol, LDL Kolestrol, VLDL, Kolestrol, Trigliserit
 • -BIYOKIMYA TAHLİLLERİ (9 ADET TAHLIL)

  Sodyum, Potasyum. Klor, Magnezyum,Kalsiyum, Amilaz, T.Protein, Albümin, Fosfor
 • -BÖBREL PROFİL TESTLERİ (5 ADET TAHLIL)

  Üre, Kreatinin, Ürik Asit, idrar Mikroskopi, Idrar stribi
 • -KARACIGER PROFİL TESTLERİ (4 ADET TAHLIL)

  AST,ALT,GGT,ALP
 • -GAITA TESTLERI (2 ADET TAHLIL)

  Gaita da parazit aranması, Gaita da Gizli Kan
 • -KARDIYAK TESTLERİ (3 ADET TAHLİL)

  Tropmin I, EKG, Efor Testi,EKO
 • -KANSER TARAMA TESTLERI (8 ADET TAHLIL)

  CEA,GGK,AFP,LDH,CA:72.4,CA 125, CA 15-3, CA 19-9
 • -ROMATIZMA TESTLERİ (3 ADET TAHLIL)

  ASO CRP,RF
 • -CINSEL VE BULASICI HASTALIKLARI TESTLERI (5 ADET TAHLIL)

  Anti HIV 1/2, Hbs Ag, Anti Hbs, Anti HCV, VDRL
 • -DIYABET TESTLERI (2 Adet)

  Glikoz, H1BA1C
 • -MIKROBIYAL HASTALIKLARI TESTLERİ (2 ADET TAHLIL)

  Selmonella, Brusella
 • -HEMATOLOJI (6 ADET TAHLIL)

  Sedimantasyon, ABO+RH Tayini, Kanama Zamanı, Pihtılaşma Zamanı, PTZ-INR, Aptt
 • -HORMON PROFİLİ TESTLERİ

  PSA(Prostal Testi) 40 yaş üzeri
 • -RADYOLOJİ TETKİKLERİ (7 Adet Tetkik)

  Akciğer Grafisi, Tüm Batin Ultrason, Boyun Ultrason, Troid Ultrason, Odyometri, Solunum Fonksiyon Tesleri (SFT), Üriner Ultrason
 • DOKTOR MUAYENESİ

  İç Hastalıkları(Dahiliye)
  Kardiyoloji
  Üroloji-

Kadın Hastalarımıza Uygulanacak

CHECK-UP Programı

STANDART

 • -KANSIZLIK TARAMASI ( 2 ADET TAHLIL)

  Tam Kan Sayımi 22 Parametre, Vitamin B12
 • -TROID HORMONLARI TESTLERÍ (3 ADET TAHLIL)

  FT3 (Serbest T3), FT4 (Serbest T4), TSH
 • -LIPID PROFİLI (4 ADET TAHLIL)

  Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserit
 • -BIYOKIMYA TAHLİLLERI ( 2 ADET TAHLIL)

  Total Protein, Albümin
 • -BOBREK PROFİL TESTLERI ( 4 ADET TAHLIL)

  Üre, Kreatinin, Idrar Mikroskobik, idrar Stribi
 • -KARACIĞER PROFİL TESTLERI (4 ADET TAHLIL)

  AST, ALT, GGT, ALP
 • -GAITA TESTLERİ (2 ADET TAHLİL)

  Gaita da Parazit Aranmasi, Gaita da Gizli Kan
 • -KARDIYAK TESTLERİ ( 3 ADET TAHLİL)

  EKO, EKG, Efor Testi
 • -CINSEL VE BULAŞICI HASTALIKLARI TESTLERI ( 5 ADET TAHLİL)

  Anti HIV 1/2, Hbs Ag, Anti Hbs, Anti HCV, VDRL
 • -DIYABET TESTLERI (2 ADET TAHLIL)

  Glukoz, HBA1C
 • -HEMATOLOJI

  Sedimantasyon
 • -RADYOLOJÍ TETKİKLERİ (2 Adet Tetkik)

  Akciğer Grafisi, Tüm Batin Ultrason
 • DOKTOR MUAYENESİ

  İç Hastalıkları(Dahiliye)
  Kardiyoloji

Erkek Hastalarımıza Uygulanacak

CHECK-UP Programı

STANDART

 • -KANSIZLIK TARAMASI ( 2 ADET TAHLIL)

  Tam Kan Sayımi 22 Parametre, Vitamin B12
 • -TROID HORMONLARI TESTLERÍ (3 ADET TAHLIL)

  FT3 (Serbest T3), FT4 (Serbest T4), TSH
 • -LIPID PROFİLI (4 ADET TAHLIL)

  Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserit
 • -HORMON TAHLİLLERI ( 3 ADET TAHLIL)

  Total Protein, Albümin, PSA(Prostat 40 yaş üzeri)
 • -BOBREK PROFİL TESTLERI ( 4 ADET TAHLIL)

  Üre, Kreatinin, Idrar Mikroskobik, idrar Stribi
 • -KARACIĞER PROFİL TESTLERI (4 ADET TAHLIL)

  AST, ALT, GGT, ALP
 • -GAITA TESTLERİ (2 ADET TAHLİL)

  Gaita da Parazit Aranmasi, Gaita da Gizli Kan
 • -KARDIYAK TESTLERİ ( 3 ADET TAHLİL)

  EKO, EKG, Efor Testi
 • -CINSEL VE BULAŞICI HASTALIKLARI TESTLERI ( 5 ADET TAHLİL)

  Anti HIV 1/2, Hbs Ag, Anti Hbs, Anti HCV, VDRL
 • -DIYABET TESTLERI (2 ADET TAHLIL)

  Glukoz, HBA1C
 • -HEMATOLOJI

  Sedimantasyon
 • -RADYOLOJÍ TETKİKLERİ (2 Adet Tetkik)

  Akciğer Grafisi, Tüm Batin Ultrason
 • DOKTOR MUAYENESİ

  İç Hastalıkları(Dahiliye)
  Kardiyoloji

Kadın-Erkek Hastalarımıza Uygulanacak

Genesis CHECK-UP

 • -KANSIZLIK TARAMASI

  Tam Kan Sayımi 22 Parametre
 • -TROID HORMONLARI TESTLERİ (3 ADET TAHLIL)

  FT3 (Serbest T3), FT4 (Serbest T4), TSH
 • -LUPID PROFİLİ (4 ADET TAHLİL)

  Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserid
 • -BOBREK PROFİL TESTLERİ (5 ADET TAHLİL)

  Ure,Kreatinin,Urik Asit, Idrar Mikroskobik,ldrar stribi
 • -KARACIGER PROFİL TESTLERİ ( 4 ADET TAHLIL)

  AST,ALT,GGT,ALP
 • -KARDİYAK TESTLERİ

  EKG
 • -CINSEL VE BULASICI HASTALIKLARI TESTLERİ (5 ADET TAHLİL)

  Anti HIV 1/2, Hbs Åg, Anti Hbs,Anti HCV,VDRL
 • -HEMATOLOJI

  Sedimantasyon,Glikoz
 • -RADYOLOJI TETKİLERİ (3 Adet Tetkik)

  Akciğer Grafisi, Tüm Batin Ultrason
 • DOKTOR MUAYENESİ

  İç Hastalıkları(dahiliye)

Çocuk Hastalarımıza Uygulanacak

CHECK-UP Programı

 • -KANSIZLIK TARAMASI

  Tam Kan Sayımi 22 Parametre
 • -BÖBREK PROFİL TESTLERİ (4 ADET TAHLIL)

  Üre,Kreatinin,Ürik Asit,Tam İdrar Analizi
 • -KARACIĞER PROFIL TESTLERİ (2 ADET TAHLIL)

  AST,ALT
 • -BILURIBINLER (5 ADET TAHLIL)

  Total Bilirubin,Direk Bilirubin,Kalsiyum,Sedimantasyon,Glukoz
 • -BULASICI HASTALIKLAR (3 ADET TAHLIL)

  Anti HBS,HBS Ag. HCV
 • -GAITA TAHLİLLERİ (2 ADET TAHLİL)

  Gaitada Pazarit,Gaitada gizli Kan
 • -DIĞER TAHLİLLER (4 ADET TAHLIL)

  Boğaz Kültürü,ASO,CRPRF
 • -RADYOLOJİ TETKİKLERI (2 Adet Tetkik)

  Akciğer Grafisi, Tüm Batin Ultrason
 • DOKTOR MUAYENESİ

  Çocuk Polikliniği

Web Sitemiz Çerez Kullanıyor

Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve site trafiğimizi analiz etmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda site kullanımınızla ilgili bilgileri; sosyal medya, reklamcılık ve analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz
E-RANDEVU
E-SONUÇ

Genesis'te

Rakamlarla Genesis

0

0

m 2 Alan

0

Yatak

0

Branş

0

Erişkin Yoğun Bakım

0

Yeni Doğan Y.Bakım

© Genesis Hospital Tüm Hakları Saklıdır. | JIJI CREATIVE - Son güncelleme tarihi : 18/05/2024