ANASAYFA > Bölüm

Yenidoğan Yoğun Bakım

Tüm Dallarda Topluma Hizmet

Yenidoğan Yoğun Bakım üniteleri, riskli doğumlarda dünyaya gelen bebeklerin yaşama kazandırıldıkları ve yoğun bakıma ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli desteğin sağlandığı birimlerdir. Özel Genesis Hospital Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde özel bakıma ihtiyacı olan yeni doğan bebeklere konusunda uzman deneyimli hekim kadrosu ve ileri teknolojik donanımla yaşam desteği sağlamaktadır. Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemiz, modern tıbbi donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuşturmakta, ailelerin bilgilendirilmesinde ve eğitiminde gerekli kaynakları sağlamaktadır. Özel Genesis Hospital olarak hedefimiz; sadece hastanemizde dünyaya gelen bebeklere değil, yoğun bakıma ihtiyaç duyan tüm bebeklere bu sağlık hizmetini sunabilmektir. Bu amaçla, bir bebeğin doğduğu yerden ünitemize taşınma işlemi transport kuvöz aracılığıyla, ekibimiz tarafından yapılabilmektedir. Ancak, bebeğin sağlığını korumanın en ideal şartının, doğumun yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmesi olduğu unutulmamalıdır.  

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nin İşlevi

Normal doğum için gebelik süresi 40 hafta olarak kabul edilirken, gebeliğin 23 ila 37. haftaları arasında doğan ve doğum ağırlığı 2 bin 500 gramın altında olan bebekler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından prematüre olarak kabul edilmektedir. Yapılan son istatistiklere göre ise tüm gebeliklerin yaklaşık olarak yüzde 10’unda erken doğum gerçekleşmektedir. Genellikle 37. Gebelik haftasından önce, yani anne karnında gereken süreyi doldurmadan doğan bebeklerin, solunum, sindirim, sinir sistemleri ve diğer organları tamamlanmamış olduğu için ciddi sorunlar gelişebilmektedir. Bu bebeklerin 24 saat boyunca monitörize edilerek yaşam desteğinin verildiği yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde tutulmaları gerekebilmektedir. Prematüre yenidoğanları sağlıkla hayata kazandırmak büyük özveri ve emek istemektedir. Bu bebeklerin hayata tutunabilmesi için etkin bakım ve tedavilerinin yanı sıra sağlık birimleri ile ailelerin işbirliği de çok büyük önem taşımaktadır. Özel Genesis Hospital Yenidoğan Yoğun Bakım Ünite’miz, 24.’üncü gebelik haftasından itibaren erken doğum, çoğul gebelik, diyabetik anne bebeği, iri bebek, anne karnında mekonyum yutmuş bebek, zor doğum sonucu oluşan beyin ve diğer organ hasarı gibi yüksek risk taşıyan bebeklere gelişmiş düzeyde bakım sağlamaktadır.  

Bebeğiniz, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünite’mizde 7/24 Güven İçerisinde

Yeni doğan bebekler, ünitemiz içerisinde yer alan kuvözlerde bakım altına alınmaktadır. Kuvöz, anne rahmine benzer bir ortam oluşturmakta ve kuvöz içinde bebekler anne rahmindeki gibi ısıtılmakta, enfeksiyonlardan korunmaktadır. Solunumu yetersiz olan bebeklerin solunumuna yardım eden ventilatörler sayesinde, akciğerleri olgunlaşmadan doğan bebeklerin yaşama şansı artırılmaktadır. 

Kuvözlerdeki bebeklerin solunum, kalp atışları ve vücut ısıları gibi yaşamsal fonksiyonları 24 saat takip edilmektedir. Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde riskli doğum yapan anneler, bakım altına alınan bebeklerini uygun giysilerle ziyaret edebilmektedir. Yoğun bakım sürecinde anne desteği bebeklerin gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. 

Özel Genesis Hospital Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Donanımları ve Uygulamaları

– 17 adet kuvöz

– 5 adet fototerapi cihazı

– 7 adet ventilatör cihazı

– 1 adet izolasyon odası

– 17 adet monitör

– Kan gazı cihazı

– İhtiyaç duyulacak tüm branşlarda kolayca ulaşılabilecek diğer uzman doktorlar

– Yoğun bakımda 24 saat tecrübeli uzman doktor kadrosu

Özel Genesis Hospital Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Uygulamaları

– Erken doğan (prematüre) düşük ve çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin bakımı

– Hasta başı ultrason sistemi

– Hasta başı radyolojik görüntüleme 

– Hasta başı Prematüre Retinopatisi (ROP) muayenesi ve tedavisi

– Kan değişimi

– Kuvöz bakımı

– Perkütan katater uygulamaları

– Sarılık tedavisi

– Yeni doğan ve sağlık sorunu olan tüm bebeklerin bakımı

Web Sitemiz Çerez Kullanıyor

Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve site trafiğimizi analiz etmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda site kullanımınızla ilgili bilgileri; sosyal medya, reklamcılık ve analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz
E-RANDEVU
E-SONUÇ

Genesis'te

Rakamlarla Genesis

0

0

m 2 Alan

0

Yatak

0

Branş

0

Erişkin Yoğun Bakım

0

Yeni Doğan Y.Bakım

© Genesis Hospital Tüm Hakları Saklıdır. | JIJI CREATIVE - Son güncelleme tarihi : 16/07/2024