ANASAYFA > Bölüm

Mikrobiyoloji

Tüm Dallarda Topluma Hizmet

Mikroorganizma adı verilen bakteriler, virüsler ve mantarlar ile protozoonlar, helmintler ve artropodları inceleyen, dar manada enfeksiyon hastalıklarına karşı direnç manasına gelen bağışıklık konusunu da içine alan bir bilim dalıdır.
Tıbbi Mikrobiyoloji; Her yerde yoğun olarak bulunabilen mikroorganizmaların özelliklerinden, birbirleriyle ve canlılarla olan ilişkilerinden bahseden, bunları laboratuvar ortamında inceleyen ve çeşitli yöntemlerle izole edilmesini sağlayan bilim dalı olarak da tarif edebiliriz.
Tıbbi Mikrobiyolojinin ayrıldığı alt dallar; İmmünoloji, Bakteriyoloji, Mikoloji, Viroloji ve Parazitolojidir.
Genel mikrobiyoloji içinde yerini alan klinik mikrobiyoloji ise bakterileri inceleyerek; genel özellikleri, laboratuvar tanı yöntemleri ve sonuçları, oluşturduğu hastalıklar, idantifikasyon için kullanılan besi yerleri, epidemiyoloji, korunma ve tedavi gibi ana başlıklarda bilgi verir.
Mikrobiyoloji Laboratuvarında kan, idrar, gaita, boğaz ve enfekte alanlardan alınmış sürüntüler kullanılır. Ayrıca hastalık belirtilerinin görüldüğü tüm vücut bölgelerinden alınan akıntı ve doku parçaları ile kullanılan tıbbi materyaller, enfeksiyonu yapan bakterinin tespiti için kullanılır.
İdantifiye edilen enfeksiyon etkeni bakterilere uygulanan antibiyotik duyarlılık testi ile de duyarlı olan antibiyotiklerin seçimi yapılır.


Mikrobiyolojik Testler
Torch testi (Toxo, Rubella, CMV, HSV)
Salmonella, Brucella testleri
Tümör markerleri
Sifiliz (VDRL, RPR, TPHA)
Hepatit Markerleri (HBV, HAV, HCV antijen ve antikorları)
Anti-HIV ½
ASO, CRP, RF
İmmünglobülinler
Otoimmünantikorlar
ARB arama
Gaita incelemesi
Mantar arama
Gaitada yumurta ve parazit incelemesi
Boyama ve direkt preparatların mikroskobik incelemesi
Kültürler ve bakterilerin idantifikasyonu
Antibiyotik duyarlılık testi
Spermogram

Web Sitemiz Çerez Kullanıyor

Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve site trafiğimizi analiz etmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda site kullanımınızla ilgili bilgileri; sosyal medya, reklamcılık ve analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz
E-RANDEVU
E-SONUÇ

Genesis'te

Rakamlarla Genesis

0

0

m 2 Alan

0

Yatak

0

Branş

0

Erişkin Yoğun Bakım

0

Yeni Doğan Y.Bakım

© Genesis Hospital Tüm Hakları Saklıdır. | JIJI CREATIVE - Son güncelleme tarihi : 16/07/2024