ANASAYFA > Bölüm

Göğüs Hastalıkları (Akciğer Hastalıkları)

Tüm Dallarda Topluma Hizmet

Temel olarak akciğerler, akciğer zarı, göğüs duvarı ve mediastinal bölgeyi (her iki akciğer arasında kalan bölge)  etkileyen hastalıklarla ilgilenen uzmanlık alanıdır. Kısaca solunum sistemini etkileyen tüm hastalıklara ve sorunlara odaklanır. 

Solunum hastalıkları hem acil ve poliklinik başvurularının hem de hastane yatışlarının en sık nedenlerindendir. Akciğer hastalıkları öksürük, balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ağızdan kan gelmesi gibi daha çok akciğerin etkilendiğini düşündüren yakınmalara neden olabileceği gibi ateş, kilo kaybı, gece terlemesi iştahsızlık, halsizlik gibi belli bir sisteme ait olmayan (nonspesifik) yakınmalara da neden olabilir.  

Göğüs hastalıkları bölümde yukardaki yakınmalarla gelen ya da çekilen akciğer grafisinde bir lezyon saptanan hastalarda ileri tetkik, tedavi ve hasta takipleri(ayaktan ya da yatarak) yapılmaktadır. En sık yararlanılan tetkikler akciğer grafisi, göğüs tomografisi, solunum fonksiyon testleri(SFT), alerji testleridir. Daha ileri inceleme gereken hastalarda bronkoskopi(akciğer endoskopisi) yolu ile akciğerler incelenmekte, yıkama ve biyopsi işlemleri yapılabilmektedir.  

En sık karşılaşılan göğüs hastalıkları ve semptomlar (yakınmalar) aşağıda belirtilmiştir:

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı(KOAH)

Astım

Bronşektazi

Kronik öksürük tanı ve ayırıcı tanısı

Akciğer kanseri 

Grip, Covid, Nezle gibi viral enfeksiyonlar

Üst ve alt solunum yolunun her tür enfeksiyonu

Tüberküloz (verem hastalığı)

Pnömoni (Zatürre)

Plörezi (Akciğer zarında sıvı birikmesi)

Sarkoidoz (En sık akciğer olmak üzere pek çok doku ve organı tutabilen ve nedeni tam olarak bilinmeyen bir hastalık)

Pnömotoraks (Akciğerin sönmesi)

Pulmoner Emboli (Akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması)

Sigara bağımlılığı ve tedavisi

Uykuda solunum bozuklukları, horlama ve tedavisi

Solunum yetmezliği


Web Sitemiz Çerez Kullanıyor

Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve site trafiğimizi analiz etmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda site kullanımınızla ilgili bilgileri; sosyal medya, reklamcılık ve analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz
E-RANDEVU
E-SONUÇ

Genesis'te

Rakamlarla Genesis

0

0

m 2 Alan

0

Yatak

0

Branş

0

Erişkin Yoğun Bakım

0

Yeni Doğan Y.Bakım

© Genesis Hospital Tüm Hakları Saklıdır. | JIJI CREATIVE - Son güncelleme tarihi : 16/07/2024